Vad är Fryshuset?

Fryshuset är en ideell stiftelse som verkar helt oberoende av både religiösa och politiska påverkningar. Med närvaro på flera platser runt om i Sverige erbjuder Fryshuset över 60 olika verksamheter för unga. Dessa verksamheter skapar en plattform där unga människor kan utforska sina passioner, engagera sig i ungdomsinitierade aktiviteter, delta i utbildningar och ta del av arbetsmöjligheter.

Värdegrunden utgör den främsta vägledningen för Fryshusets verksamhet. Den representerar den handlingskraft som uppstår när ungdomars passion, olika perspektiv, kunskap och generationer förenas under samma tak. Allt arbete grundar sig på kärlek och en tro på individens potential. Fryshuset strävar alltid efter att främja något positivt, snarare än att kämpa emot något negativt. Med en djup övertygelse om att rätt fokus på energi kan alla människor, med hjälp av stödjande sammanhang och medmänsklig närvaro, överkomma hinder och fortsätta sin framåtsträvan.

En central del av Fryshusets verksamhet handlar om att bygga förtroende och relationer. Genom att skapa positiva miljöer för unga möjliggörs deltagande och gemensamma intressen som överbryggar klyftor och skapar motivation samt tro på framtiden. Genom uppmuntran, tillit och ansvarsgivande, ger Fryshuset unga människor möjlighet att växa och ta kontroll över sina egna livsbanor. Tron att alla individer kan uppnå framgång med rätt förutsättningar och att alla förtjänar en möjlighet är kärnan i Fryshusets övertygelse

När tog denna resa sin början?

Historien om Fryshuset började på hösten 1984, då det första Fryshuset etablerades i en nedgången, äldre fryslagerbyggnad i utkanten av södra Stockholm. Det var härifrån som namnet ”Fryshuset” härstammar. Initiativet leddes av Anders Carlberg och hans skickliga byggteam, som genast påbörjade renoveringen av byggnaden och konstruktionen av en idrottshall.

I de tidiga stadierna dominerades aktiviteterna främst av basket och rockmusik. Emellertid växte det sociala engagemanget snabbt i takt med att ett växande behov gjorde sig känt. Utbudet breddades till att inkludera olika utbildningar och en mångfald av andra aktiviteter. Detta berodde på det stora behovet som öppnade dörren för en ökad social inriktning och en utvidgad palett av möjligheter.

Om du vill läsa om något annat om Fryshuset kan du klicka här